Dyrektywy oddania opini

Ogólnie

 • Gość, który ocenia kwaterę musiał ją wypożyczyć. Każdy najemca kwatery może oceniać tylko kwaterę wktórej rzeczywiście był.
 • Gość musi przy oddaniu oceny podać detale (np. Nazwisko, e-mail, okres podróży).
 • Z jeden okres podróży może zostać oddana tylko jedna ocena.
 • Oceniający gość musi mieć conajmniej 18 lat.
 • Ocena musi być oddana najpóźniej 12 miesięcy po podróży.
 • Zmiany w ocenie są tylko możliwe po porozumieniu się z pracownikami Polen-Travel.com.Proszę się z nami skotaktować.
 • Wynajemcy nie mogą oddawać oceny o swoich własnych kwaterach.
 • Oceny zostają dopiero opublikowane po kontroli przez pracowników Polen-Travel.com. Pracownicy Polen-Travel.com są upoważnieni oceny korygować lub usunąć.

Treść

 • Ocena kwatery musi być zgodna z prawdą. Przy wątpliwościach o prawidłowości oceny gość musi umieć ją udowodnić.
 • Ocena powinna być rzeczowa i precyzyjna. Proszę nie oceniać rzeczy, które nie mają nic wspólnego z kwaterą.
 • Przesadzona, nie rzeczowa krytyka jest w ocenie niedozwolona. Niedozwolone są także zniewaga oraz obscena.
 • Reklama jest w ocenach niedozwolona, tak jak i dane kontaktowe autora oceny lub wynajemcy.
 • Ocena kwatery nie może naruszać prawa osób trzecich lub prawa obowiązującego (w szczególności prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz prawa konkurencji).
 • Treść oceny musi być zgodna z tymi punktami.

Informacje dodatkowe

 • Autor oceny odpowiada za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wynajemcy z powodu tej oceny. Autor oceny musi umieć udowodnić prawidłowość oceny.
 • W przypadku sporu prawnego ocena zostanie usunięta, jeżeli jedna strona tego życzy.
 • Jeżeli znajdą Państwo oceny, które nie odpowiadają naszej dyrektywie ocen, proszę się z nami skontaktować. My sprawdzimy oddaną opinię i ewentualnie usuniemy.
 • Goście nie mają prawa do oddania oceny. Pojedyńczy goście mogą zostać wykluczeni z naszego systemu ddania opini.
 • Dalsze informacje znajdą Państwo w naszym regulaminie i naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Ocena kwatery

Przy ocenie kwatery mogą Państwo oddać swój feedback do wypożyczonej kwatery. Feedback jest ważny i służy innym gościom jako pomoc przy wybraniu kwatery wakacyjnej. Oceny podwyższają zaufanie do katery i pomagają także wynajemcy. Proszę zapoznać się przed napisaniem oceny z naszą dyrektywą oddania oceny.