Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski park narodowy - skała © Jerzy Opioła / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]

Jary, wąwozy i ostańce

W odległości 15 km od Krakowa leży również Ojcowski Park Narodowy. Geologiczną podstawę parku stanowi kamień wapienny z okresu jury. W wyniku wymywania wapna przez wodę powstał tu niezwykły krajobraz, poprzecinany wąwozami i szczelinami o głębokości do 120m, oraz dziwaczne skały i pozostałości gór. W parku znajduje się około 400 jaskiń oraz wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które znalazły tu dogodne siedlisko dzięki specyficznemu mikroklimatowi parku.