Biebrzański Park Narodowy

Biebrza wiosną w Burzynie - Biebrzański park narodowy© Wojsyl / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]

Największa w Polsce ostoja łosi

Park ten zajmuje obszar około 60.000 hektarów i leży jakieś 200 km na północny wschód od Warszawy. Stanowi on największy i najbardziej wartościowy obszar bagienny w Europie Centralnej. Rzeka Biebrza została tu pozostawiona nienaruszona w swoim biegu na długości 135 km. Każdej wiosny, gdy wzbiera woda, duże obszary lądu znajdują się pod wodą. W chronionym obszarze parku jakieś 270 gatunków ptaków ma swoje siedliska i miejsca wylęgowe. Przede wszystkim podczas wiosennego wezbrania wody przybywają tu liczni ornitolodzy z całego świata. Dla turystów dostępne jest około 480 kilometrów szlaków wędrownych oraz 400 kilometrów tras rowerowych. Można też na Biebrzy pokonać kajakiem długą na 135 kilometrów trasę przez park .